Martin MusilMartin Musil

Jednatel a výkonný ředitel Intrum Slovakia

Prezident ASINS

Martin má velké zkkušenosti v oblasti investic, a to zejména v segmentu NPL. Je zodpovědný za společnost, která je licencovaná Národní bankou Slovenska a řídil proces získávání licence. Pravidelně přednáší na odborných konferencích a je aktivní v mediálním prostředí, kde prezentuje moderní management pohledávek. Je přesvědčený, že vymáhání pohledávek může být férové a plné respektu. Je odborníkem v oblasti motivace, digitalizace a implementace agilních metod řízení. 

Martin je jednatelem a výkonným ředitelem společnosti Intrum Slovakia od února 2015. Ve stejném období byl zvolen víceprezidentem ASINS (Asociace slovenských inkasních společností) a v březnu 2019 byl zvolený za prezidenta. Dříve zastával více pozic v rámci skupiny EOS group, kde působil téměř 16 let. V období let 2011 až 2014 působil jako COO zodpovědný za provoz a investice skupiny v Ruské federaci a na Ukrajině. Před odchodem do zahraničí takměř 10 let zastával ve společnosti EOS KSI Slovensko pozice Head of Collection a Head of Operation. Taktéž byl součástí mezinárodního týmu zodpovědného za implementaci nadnárodních IT projektů v rámci EOS group. 

Martin je absolventem Elektrotechnické fakulty Slovenské technické univerzity

 

Partneři akce