Klíčová témata


  • Rizika a výzvy mimosoudního inkasa
  • Jak posílit práva věřitelů
  • Aktivní práce s dlužníkem
  • Náklady vymáhání přenášené na dlužníky
  • Novinky z FENCA
  • Finanční gramotnost a inkasní trh
  • V čem se inkasisté mohou inspirovat u dluhových poraden
  • Nová generace dlužníků a další

Jak na konferenci


Partneři akce