Jan VysoužilJan Vysloužil (56 let). Studoval na VŠSE v Plzni. Studium ukončeno v roce 1987. Do roku 1999 pracoval jako ekonom stavební firmy zabývající se výstavbou bytových domů, nyní ředitel a člen představenstva Stavebního bytového družstva Škodovák v Plzni, které spravuje, vlastní či spoluvlastní cca 16 000 bytů a nebytových prostor. Členem představenstva SČMBD od roku 2011, od roku 2015 místopředseda SČMBD, na červnové valné hromadě v roce 2017 zvolen předsedou SČMBD.

Partneři akce