Petr SchneedörflerSpolek LIGHTHOUSE, v jehož čele Petr Schneedörfler od jeho založení stojí, se dluhové problematice věnuje od svého vzniku v roce 2010. Zpočátku se jednalo o pomoc lidem ve výkonu trestu odnětí svobody a po jejich návratu na svobodu. Později se přidala i spolupráce s mimovězeňskými subjekty, především dalšími neziskovými organizacemi, městy, obcemi a především pražským magistrátem. Hlavním specifikem práce spolku je vytvoření vlastního programu dluhového poradenství, jehož základem je doplnění mapování a řešení dluhů o práci s důvody jejich vzniku. Velká část dlužníků se do dluhů dostává vlastní liknavostí a následnou neznalostí velice složité dluhové problematiky. Efektivní pomoc dlužníkům musí tedy vždy obsahovat další nastavení jejich životů a práci s důvody vlastního zadlužení. Program Finance a výkon trestu, který byl speciálně vytvořen pro potřeby ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, funguje bez přerušení již 7. rokem a je postaven na bázi individuálních pohovorů.

Spolek LIGHTHOUSE se dále věnuje také otázkám oddlužení, které vnímá jako silný nástroj sociální práce. První insolvenční návrh za svého klienta podal v roce 2014. Ve své práci se snaží propojovat protistrany dlužnických vztahů, informovat odbornou veřejnost o možnostech osob ve věznicích při práci se svými dluhy a upozorňovat na to, že problém vysoké zadluženosti specifické skupiny osob není řešitelný legislativním poskakováním z místa na místo, ale aplikací systémových změn, které propojí možnosti řešení dluhů s otázkami sociálního zázemí dlužníka, jeho zaměstnáním, stabilizací bydlení, rodinných a osobních vztahů za alespoň minimální míry dlužníkova přispění a „vzdělávání“.   

Partneři akce