Marek KlimešZ pozice CSO ve společnosti Vocalls se podílí na šíření automatizace prostřednictvím řečových technologií a evangelizaci trhu v oblasti hlasových asistentů. V rámci svého působení na poli řečových technologií vedl mezinárodních konsorcium firem zabývajících se touto problematikou a zároveň se aktivně podílí na nasazení těchto technologií u zákazníků napříč Evropou.

Partneři akce