Klíčová témata


  • Rizika a výzvy mimosoudního inkasa
  • Nedobrovolní věřitelé
  • Dobrovolní věřitelé
  • Vývoj legislativy v exekucích
  • Insolvence po novele
  • Makroekonomický pohled na oblast pohledávek
  • Jak nám pomáhají nové technologie
  • Peníze nerostou na stromech - divadelní představení

Partneři akce