Jarmila VeseláJUDr. Jarmila Veselá

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  JUDr. Veselá je advokátka, bývalá insolvenční správkyně a prezidentka Komory specialistů pro krizové řízení a insolvence v ČR. Jmenovaná založila společnost InsolCentrum, s.r.o., která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze dat z insolvenčních řízení  a exekucí a zkoumá ekonomické a sociologické souvislosti krizových procesů.

Partneři akce