Radek BalonDebt collection professional with more than twenty years’ experience on both creditors and collector’s side of debt collection business. After management positions in several financial institutions and debt collection agencies established his own company De Vries Group, which is performing debt collection services and NPL portfolio purchases in Czechia, Slovakia, and Poland.

Radek is a builder and problem solver, always searching for high-tech solutions to increase performance in his companies.

Profesionál v oblasti vymáhání pohledávek s více než dvacetiletou zkušeností v oblasti vymáhání pohledávek, jak na straně věřitelů, tak na straně inkasních společností. Po manažerských pozicích v několika finančních institucích a vymáhacích agenturách založil vlastní společnost De Vries Group, která provádí služby vymáhání pohledávek a odkupy pohledávkových portfolií v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Radek má bohaté zkušenosti se stavbou inkasních týmů a řešením krizových situací v inkasu pohledávek, vždy hledá nejmodernější řešení pro zvýšení výkonu svých společností.

Partneři akce