Miroslav LíškaMít čisté svědomí po celou dobu vymáhání

Vede týmy retailového vymáhání v Komerční bance s přesahem do vymáhání v dceřiných společnostech Modrá pyramida a Essox.

Předtím 9 let řídil rizika a vymáhání v Srbsku a Polsku v rámci Société Générale Group.

Má rád:

- Vytváření dlouhodobě funkčních nástrojů a řešení, které lze synergicky využít ve vymáhání celé KB Group

- Řízení na základě datové analytiky

- Spravedlnost pro lidi ve svém týmu a také pro klienty

- Tvůrčí svobodu pro sebe i podřízené

  •  

Vystudoval ekonomickou a finanční matematiku na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.

Partneři akce