Jan MlynarčíkMgr. Jan Mlynarčík 

Absolvent Masarykovy univerzity v Brně. Po studiích se věnoval advokacii, od roku 2011 působí jako soudní exekutor. Prezidentem Exekutorské komory ČR ho zvolil sněm na jaře 2021.

Partneři akce